Je kľúčovou energetickou surovinou. Môžeme vďaka nej cestovať na obrovské vzdialenosti a výrazne zjednodušila výrobu potravín.